Startsida

Om Carina Landin

Aktuellt

Dokumentation

Privatsittningar

Testaktiviteter

Länkar

E-post

   

Till sidan om Randitestet, bakgrund och mina egna förberedelser

2006-10-26 - Jag berättar om Randitestet nedan och sidan inleds med en kort förklarande bakgrund med länk till fördjupning om testet och förberedelser.
Hur testar man en medial förmåga
Carina håller i en sakDetta stycke finns också på fliken "Om Carina Landin":
 
Jag har anmält mig till att göra en vetenskaplig test och jag har helt klart för mig att det är ett stort vågspel, men om jag på något sätt kan bidra så gör jag det gärna.
 
Med början 2004 har jag haft diskussioner med den professor som har varit utsedd att utföra testet i Sverige för den amerikanska uppdragsgivaren James Randi Educational Foundation. Det har varit många omgångar med tidsbrist och osäkerhet på hur testprotokollet skulle utformas osv.
 
 

 

   
           

Testaktiviteter

 

 

   

2006-10-25 - Här kommer en kort resume av "Randitestet", som skedde 2006-10-24 i på Nordiska Museets arkiv i Stockholm.

Testledare var SOH, som arbetar som professor på KTH. Det var beslutat att en namngiven person, JD, skulle agera på andra sidan skärmen. JJ, en representant för Vetenskap och Folkbildning (Sveriges skeptikerförening till det Paranormala, min anmärkning) skulle ha skött videokameran. JD hade blivit hastigt sjuk. JJ fick ersätta honom och videokameran fick stå och gå av sig själv. Jag hade också en egen observatör med mig, väninnan Virpi.

Testet gick i korthet ut på att identifiera vilka 20 dagböcker skrivits av en man resp kvinna. 80% = 16 st, skulle krävas för godkänt resultat. Jag klarade 12 rätt.

Vi satt i ett rum med en träskiva på mitten av bordet med en öppning i. Jag stack fram händerna i öppningen (hålet).

Jag hade ett protokoll framför mig, som var numrerat 1-20 där jag skulle notera om dagboken tillhört man eller kvinnna. Inget annat.

Jag sa: "Nr 1"

JJ sa: "Nr 1". Han tog fram ett kuvert märkt nr 1 och sedan tog han fram dagboken. När han hade sett dagboken fick han inte prata med mig.

Jag höll fram armarna och tog i boken genom hålet, utan att se boken. Jag fick i huvudet fram en bild av en man eller kvinna och sa svaret.

Jag skrev ned svaret på mitt testprotokoll och JJ skrev ned svaret på sitt testprotokoll.

Jag bestämde mig för att välja första intrycket. Testet tog därför endast 40 min för alla 20 böckerna. 2,5 timmar hade avsatts för testet.

Samma procedur skedde med resterande böcker.

 

Efter testet:

Testansvarig (SOH) kom in och öppnade varje kuvert och rättade protokollet och gjorde ett facit. När det var klart så jämfördes mitt svar mot facit och resultatet blev 12 rätt av 20.

Jag bad att få titta i de 8 böcker, som jag misstagit mig på. Tyvärr tittade jag inte så noga i böckerna och skrev inte själv upp årtal när dagböckerna var författade och ej heller av vem eller vad de handlade om.

Enligt min uppfattning är en dagbok en bok där någon har gjort dagliga anteckningar om sitt liv. Vid en hastig genomläsning av dessa 8 dagböcker, som jag missade, kommer jag ihåg att

  • 1 bok var en receptsamling
  • 1 bok var en dokumentation vad gällde parning av djur

Det kallar jag inte dagbok! Jag har i efterhand fått tillgång till alla diarienummer på de använda dagböckerna, vilket ger mig en möjlighet att kontrollera både innehåll och årtal om jag skulle vilja, men just nu har jag ingen möjlighet att gå igenom dem. Jag har när deta skrivs fått veta att jag ska få reda på årtal för alla böcker.

Jag hade vid flera tillfällen muntligt sagt och också i e-post skrivit till SOH (jag har kommunikationen lagrad) att jag inte ville ha dagböcker, som var äldre än 100 år. Trots att jag uttryckligen sagt detta om 100 år så godkände jag testprotokollet där det stod följande formulering:

"Vidare eftersträvas (på Landins önskemål) dagböcker, som inte är äldre än sent 1800-tal."

Med en titt i backspegeln så borde jag inte ha godkänt testprotokollet med den luddiga skrivningen, men eftersom jag av naturen är godtrogen, så tänkte jag att slutet av 1800-talet är ju bara några år äldre än 100 år. En bok skriven 1906 är 100 år. En bok skriven 1896 är 110 år. Anledningen till att jag inte ville ha äldre böcker är att spåren försvinner. En äldre bok, som kanske många har hanterat kan enligt min uppfattning tappa sitt ursprung.

Vid kontroll av årtal på de 8 böcker, som jag misslyckade med så visade det sig att 5 av dem var skrivna följande årtal:

1794, 1855, 1857, 1879 och 1888

Vid samtal mellan mig och SOH för några veckor sedan frågade jag via mail om SOH hade hittat dagböcker från 1900-talet. SOH svarade:

"Ja, men någon är från slutet av 1800-talet ."

Fråga: 12 okt 2005 - Carina skrev

"Jag skulle uppskatta om dagböckerna var från 1900-talet i första hand."

Svar från SOH 16 okt 2005:

"Jag har talat med arkivtjänstemannen. Riktigt gamla dagbäcker vill man inte att folk ska hantera i onödan. En första gissning är att det är lättast att få tag på 1800 och 1900-talsböcker. Jag återkommer när jag vet mer."

Jag kände mig mycket besviken och inte alls nöjd med detta resultat och tog direkt kontakt med Randi via e-post på kvällen. Svaret kom mycket snabbt kl 00.05 (2006-10-25):

"I agree. It will be done again. James Randi"

Därefter har det skett många skriftväxlingar mellan Randi och SOH med kopia på mig m m och f n vet jag inte om testet får göras om eller ej.

Jag vill tacka alla för all uppmuntran, som jag fått via telefon, mail, SMS och inlägg i diskussionsforum. Nu har jag för första gången någonsin också figurerat radion, i lokalpressen och snart också i rikstäckande media och TV.

TV har jag konsekvent sagt nej till tidigare, när jag fått förfrågan att medverka i olika program.

Allt detta är nytt för mig och framför allt annorlunda och inget, som jag någonsin eftersträvat eller i min vildaste fantasi hade kunnat tro att det skulle ske, trots att min mentor försökt förvarna mig.

Länkar m m finns nedan.

Carina

2006-10-27 - Idag fick jag ett mail från någon som översatt delar av min text ovan till engelska och publicerat den på Randis forum. Texten i engelsk översättning finns här:

På Randis forum diskuteras också huruvida jag kommunicerar på engelska med Randi eller ej. Jag vill här förtydliga att min engelska är bristfällig. Min korrespondens på engelska med Randi, får jag hjälp med av en kollega, som översätter åt mig. Språksvårigheterna är naturligtvis ett hinder för mig.

Aktuellt

På sidan "aktuellt" finns många länkar om testet, webbsidor, diskussionsforum m m.
 
 

Till sidan om Randitestet, bakgrund och mina egna förberedelser
   
         

 

Upp
   

 

 Välkommen att ta kontakt med mig
Carina Landin, Nyköping

landincarina@gmail.com