Carina Landin - Medium

Startsida
 Startsidan går till hennes tidigare verksamhet.
   

Trixxit

Trixxit är en suverän gardinuppsättningslösning.

Carinas huvud har alltid varit fullt av uppfinningar
och nu har hon tagit steget att utveckla dessa vidare.


Trixxit
   
   

Carina Landin - 070-76 65 13 ­ carina@trixxit.se
Trixxit, Sjögatan 12A, 613 33 OXELÖSUND